Dragońska wystawa dookoła głowy…

Nasza wystawa “Dragoni Generała Maczka. Rzeszów 1938 – Świętoszów 2020” sferycznie w 360 stopniach. Przypominamy, że wystawa czynna jest do zwiedzania w Muzeum Uzbrojenia, oddział WMN do końca marca br.

Ujęcie autorstwa: Poznań z lotu ptaka 😃

Our exhibition “General Maczek Dragoons. Rzeszów 1938 – Świętoszów 2020 ” in 360 degrees. Exhibiton is presenting until the end of March 2020 at Muzeum Uzbrojenia, oddział WMN.

Photo by: Poznań z lotu ptaka😃

Walne Zebranie 2021

W dniu dzisiejszym odbyło się zebranie walne naszego Stowarzyszenia, podsumowujące rok poprzedni, który jak wszyscy wiemy do łatwych nie należał. Pomimo pandemii koronawirusa w miarę możliwości i dostępnych materiałów udało się stworzyć kilka projektów, które wpisały się idealnie w działalność propagującą pamięć o dragonach – tych dawnych i tych współczesnych. Kalendarz stworzony z 10. batalionem zmechanizowanych Dragonów, wakacyjna eskapada na Zachodnie Rubieże, a przede wszystkim wystawa tematyczna o dragonach generała Maczka (która będzie prezentowana do końca marca br.) pozwoliły na częściową, ale jednak dalej działalność statutową Stowarzyszenia. Informujemy, że nie spoczywamy na laurach i dalej będziemy działać na chwałę Pułku. Więcej informacji już wkrótce, czy to na naszym profilu, na Facebooku, Instagramie bądź stronie WWW.

Pozostajemy na nasłuchu!

Dragoni Naprzód!Today there was a general meeting of our Association, summarizing the previous year, which, as we all know, was not easy. Despite the coronavirus pandemic, with possible and available materials, several projects were created that fit perfectly into the activities promoting the memory of dragoons – those past and present one. The calendar created with the 10th Mechanized Dragoons Battalion, the summer escapade to the Western Outlands, and finally the thematic exhibition about general Maczek’s dragoons (which will be presented until the end of March this year) allowed for the Association’s part time but still statutory activity. We would like to inform you that we are not going to rest and we will continue to act for the glory of the Regiment. More information will be it on our profile, Facebook, Instagram or this website.

Stay in touch!

Dragoons Forward!

Medal pamiątkowy (ang. coin) otrzymany od dowódcy 10. batalionu zmechanizowanego ze Świetoszowa przez jednego z członków Stowarzyszenia Odwach.

Dragoni w Muzeum Uzbrojenia

Jakiś czas temu gościliśmy w Muzeum Uzbrojenia współczesnych Dragonów z 10. Batalionu Zmechanizowanego Dragonów 10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie z dowódcą Batalionu, Panem ppłk Markiem Fiałką na czele. Okazją do spotkania była prezentacja wystawy czasowej “Dragoni Generała Maczka. Rzeszów 1938 – Świętoszów 2020”. Autor wystawy, Miłosz Stroński oprowadził delegację po wystawie i pozostałych ekspozycjach muzeum. Finalnie udało się zaprezentować historię dragonów, dragonom o dragonach 🙂

Wystawa powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

“Dragoni Generała Maczka. Rzeszów 1938 – Świętoszów 2020” otwarcie wystawy czasowej w Muzeum Uzbrojenia

MAMY TO!
Z dumą informujemy, że nasza dragońska wystawa została otwarta! Co prawda w warunkach reżimu sanitarnego, ale od dzisiaj jest ona dostępna do zwiedzania w zaprzyjaźnionym @Muzeum Uzbrojenia, oddział WMN. Jako współorganizator postaraliśmy się w sposób syntetyczny i ciągły przybliżyć historię i losy 10. Pułku Dragonów – naszego podstawowego tematu badawczego. Na dywizjonie rozpoznawczym 10. Brygady Kawalerii zaczynając, na współczesnym z 10. batalionem zmechanizowanym Dragonów kończąc pokazaliśmy, że historia zatacza koło i niejedno ma imię. Zapraszamy do foto relacji z Muzeum oraz do odwiedzania placówki. Sprzęt, mundury, wyposażenie, pamiątki, wydawnictwa związane z dragonami, wszystko to i jeszcze więcej będzie można ujrzeć w trakcie trwania wystawy. Jak zawsze – przyświecało nam i przyświeca pułkowe zawołanie DRAGONI NAPRZÓD!

Chcemy podziękować tym Wszystkim, którzy są z nami i wspierali nas przez cały ten czas. Bez was nie było by możliwe zorganizowanie przedsięwzięcia.

WE GOT THIS!
We are proud to announce that our dragoon exhibition has been opened! It is true that it is under the sanitary regime, but from today it is open to the public at befriended Museum of Armaments, branch of the National Museum of Independence.As a co-organizer, we tried to synthetically and continuously present the history and fate of the 10th Dragons Regiment – our basic research topic. At the reconnaissance squadron of the 10th Cavalry Brigade, starting, with the 10th Dragoons mechanized battalion ending, we showed that history comes full and many have names.We invite you to a photo report from the Museum and to visit the facility. Equipment, uniforms, weapons, souvenirs, publications related to dragoons, all this and more will be available during the exhibition. As always – we were guided by the regimental motto DRAGOONS FORWARD!

We want to thank all those who are with us and have supported us all this time.

Thank you!

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Miasto Poznań

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

Muzeum Uzbrojenia, oddział WMN

Grupa Rekonstrukcji Historycznej 44/100 – Poczta Polowa i Sztab 1 DPanc

Handmet Military

Muzeum Twierdzy Kostrzyn

Ułani Poznańscy

Beskidzkie Stowarzyszenie Maczkowcow

10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie

GRH “Commando” przy KŻR LOK w Swarzędzu

“Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

Dragoński raport letni

Ostatnimi czasy w większości przenieśliśmy swoje rekonstrukcyjne “ja” w środowisko wirtualne, publikując na naszym Facebooku czy to wpisy rocznicowe, czy też standardowe kartki z dragońskiego kalendarza.

Jednym z przedsięwzięć, które w tym roku przyświeca naszej dragońskiej misji, jest wystawa Dragoni Generała Maczka. Rzeszów 1938Świętoszów 2020. Informujemy, że pracę wstępne nad nią dalej trwają, a zatem cierpliwości. Aby rozbudzić ciekawość poniżej publikujemy tekst, który nie jako nakłonił nas stworzenia jej tytułu. Poniższy maszynopis to słowa generała Stanisława Maczka, a skierowane do dragonów z okazji ich Święta Pułkowego kilka długich lat po wojnie. Widać, że “Baca” identyfikował się ze swoimi żołnierzami, a ci nie bez powodu nadali mu taki przydomek.

Wycinek pochodzi z dragońskiego komunikatu Koła Pułkowego 10. Pułku Dragonów “Dragoni Naprzód”.

Generał Maczek smakujący dragońskiego szampana. Port rybacki w Hooksiel stał się nieformalną bazą morską 10. Pułku Dragonów. Przedsiębiorczy dragoni zajęli cztery kutry, które używali do połowu ryb oraz przewożenia alkoholu. Proceder ten zainteresował brytyjskiego admirała, któremu podlegał ten obszar. Podpułkownik Zgorzelski musiał zameldować się i złożyć w tej sprawie raport. Chłodna podejrzliwość Brytyjczyka przełamały… dwie skrzynki „dragońskiego” szampana.

WIELKANOC 2020

Wesołych Świąt Wielkanocnych! Oczywiście zdrowia, ale też dużo wiary, miłości, nadziei i pogody ducha, bo te równie ważne w dzisiejszych czasach!


Happy Easter! Lot of good health, but also faith, love, hope and good spirit, because all those factors are important nowadays!

“DRAGONI GENERAŁA MACZKA” – zapowiedź wystawy tematycznej !

Drodzy Przyjaciele, z nieukrywaną radością przekazujemy dobre wieści! W końcu nadeszła ta chwila!

W tym roku dzięki współpracy z Wielkopolskie Muzeum Niepodległości weźmiemy udział w zorganizowaniu i zaprezentowaniu wystawy czasowej poświęconej naszej głównej pasji – historii 10. Pułku Dragonów! Pełny jej tytuł to “Dragoni Generała Maczka. Rzeszów 1938- Świętoszów 2020”. Tym razem będziemy mogli w sposób statyczny i merytoryczny przekazać to na czym najlepiej się znamy. A będzie co oglądać:) Wystawa zostanie zaprezentowana w Muzeum Uzbrojenia, oddział WMN. Informacje nt. przedsięwzięcia będziemy na bieżąco zamieszczać na naszej stronie internetowej, oraz na Facebook’u.

Pozostajemy na nasłuchu!
Dragoni Naprzód!


Dear Friends, we have good news! Finally this moment has come!

This year, thanks to cooperation with Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, we will take part in organizing and presenting a temporary exhibition dedicated to our main passion – the history of the 10th Dragoon Regiment, it’s called “The Dragoons of General Maczek. Rzeszów 1938- Świętoszów 2020”. This time we will be able to present whet we know best in a static and substantive way. And there will be few curiosities 🙂 The exhibition will be presented at the Muzeum Uzbrojenia, oddział WMN. More information will be published on our website and on Facebook.

Keep follow us!
Dragoons Forward!

Wstępny projekt graficzny 🙂 (Prospect of graphic 🙂 )

Obchody Jubileuszu 15-Lecia Stowarzyszenia ODWACH

Kulminacyjnym i odświętnym punktem całorocznego świętowania jubileuszu
15. lat istnienia Stowarzyszenia “Odwach” była uroczysta kolacja zorganizowana przez nas 25 stycznia w poznańskiej Powozowni. W przemiłej atmosferze wspomnień, ale też snucia planów na przyszłość, bawiliśmy się nie tylko w gronie stowarzyszenia, ale też przyjaciół ze współpracujących z nami stowarzyszeń i organizacji. Gościem honorowym wieczoru był dowódca znajdującego szczególne miejsce w naszych sercach 10. batalionu zmechanizowanego Dragonów, podpułkownik Marek Fiałka.
Dziękujemy Wszystkim za ciepłe słowa, serdeczne życzenia oraz niezapomniane prezenty.
Do zobaczenia na kolejnym jubileuszu!
Dragoni Naprzód!


Central point of this year celebrations of 15th Anniversary of “Odwach” Association was our special dinner that took place on 25th January in Powozownia. In the joyful atmosphere of memoirs, but also making plans, we spent lovely time not only along members of “Odwach”, but also with friends from other associations that we are collaborating and know for long time. Special guest of the evening was commanding officer of unit that has its own special place in our hearts, that is 10th Dragoons battalion, lieutenant colonel Marek Fiałka. Thank you All for warm words, wishes and for unforgettable gifts!
See you next time!
Dragoons Forward!

Uczestnicy sobotnej uroczystości… (Our Dear Guests…)
Urodzinowy tort! (Anniversary Cake!)
Prezent od naszego przyjaciela Pana Pułkownika Marka Fiałki. Ogniwo gąsienicy BWP-1 (Gift from our special guest and our Dear Friend – lt. col. Marek Fiałka. It’s a part of BMP-1 caterpillar).
Prezent od Stowarzyszenia PSZ (Gift from PSZ Association members).
Podziękowania dla naszego przyjaciela – fotografa Jarka Koperskiego. Bez Niego nie było by nas widać! (Cheers for our special friend – Jarek Koperski. Whitout him we could be invisible…!)
Prezent od Przemka Borskowskiego, Stowarzyszenie Zachód ’44 (Gift from Przemek Borkowski, Zachod’44 Association…)
List gratulacyjny od kolegów ze Stowarzyszenia AA7 (Greetings letter form members of AA7 Association)
Wręczenie medalu pamiątkowego od kolegów ze Stowarzyszenia 1. Samodzielnej Kompanii Commando (Commemorative medal from friends of 1st Independent Commando Company Association)

Walne Zebranie 2020

W sobotę, 11 stycznia odbyło się walne zebranie Stowrzyszenia na którym podusmowaliśmy poprzedni rok i wytyczyliśmy cele do zrealizowania na kolejny. Już teraz czeka nas huczne wydarzenie – 15-to lecie naszego Stowarzyszenia. Przygotowania idą pełną parą. W tym roku postaramy się zaprezentować… coś statycznego, docierajacego do szerokiego grona odbiorców. Brzmi enigmatycznie? Prosimy o cierpliwość 🙂 Jednym z głownych kierunków jest też zacieśnianie współpracy z 10. batalionem zmechanizowanym Dragonów ze Świętoszowa. Tu kwestia wygląda ciekawie. Zapraszamy do śledzenia facebook’a i wypatrywania wiadomości. Dragoni Naprzód!


On Saturday, 11 January there was a general meeting of Association members where we summed up last calendar yaer and make a goals for the next one. From now one we have very special event – 15th Anniversary of Odwach Association. Preparations are very in full swing! In this year we are going to show our friends and public… something more static, but reaching a wide audience. Sounds enigmatic. Please be patience;) As always one of the main goal is full cooperation with 10th Dragoons Mechanized Battalion from Świętoszów. It’s also seems to be pretty;) Please follow our Facebook profile and wait for more information. Dragoons Forward!

Gdzieś na Zachodnich Rubieżach…
Somewhere on The West Rims…

Wigilia 2019

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pragniemy życzyć wszystkim naszym Przyjaciołom, Współpracownikom, Sympatykom – wszystkiego, co najlepsze. Niech będzie to dla Was czas radości, zdrowia i miłości w gronie najbliższych. W Nowym Roku natomiast niech Wam się wiedzie, niechaj czekają na Was same sukcesy! To ślemy my, Stowarzyszenie Odwach u progu piętnastego roku działalności – grono fantastycznych kumpli, którym razem jest po drodze zmierzać w tym samym kierunku… ku chwale Pułku! Dragoni Naprzód!


For the upcoming Christmas we would like to wish you all the best, great time full of love and joy! And in the New Year 2020 only success! That come straight from our hears, Stowarzyszenie Odwach , starting fiftenth year of activity, bunch of friends, looking always in the same direction… Dragoons Forward!

Nasza ekipa w pełnym składzie 😉
Uczta rozpoczęta calvadosem prosto z serca Normandii !