Regulamin Wewnętrzny


CZĘŚĆ I. PRZYJĘCIE W SZEREGI STOWARZYSZENIA “ODWACH”

1. W celu wstąpienia do Stowarzyszenia “Odwach” należy umówić się na rozmowę kwalifikacyjno-zapoznawczą: mailowo, telefonicznie, bądź za pośrednictwem forum internetowego Stowarzyszenia “Odwach” po wcześniejszej na nim rejestracji lub poprzez nasz Fanpage na Facebooku.

2. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba, która:
– Ukończyła 18 rok życia,
– Wypełniła odpowiednio deklaracje członkowską,
– Pozytywnie przeszła rozmowę kwalifikacyjno-zapoznawczą,
– Odbyła roczny okres rekrucki.

3. Okres rekrucki to czas, w którym kandydat zobowiązany jest do :
– zebrania tzw. minimum mundurowego , zobacz: https://odwach.pl/minimum-mundurowe/
– aktywnego uczestnictwa w działalności statutowej Stowarzyszenia, w tym udziału w minimum 70 procentach wydarzeń, w których Stowarzyszenie bierze udział,
– opłacenia składek rocznych

4. Okres rekrucki trwa dwanaście miesięcy i kończy się, gdy rekrut spełni wymagania zawarte w punkcie nr 3. Staje się wówczas pełnoprawnym członkiem Stowarzyszenia.

5. Na czas trwania okresu rekruckiego kandydatowi do Stowarzyszenia przydzielony zostaje członek wprowadzający – opiekun, którego zadaniem jest pomagać rekrutowi w gromadzeniu minimum mundurowego, udzielać informacji merytorycznych itd.

6. Okres rekrucki może zostać wydłużony maksymalnie o sześć miesięcy ale tylko w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności i po dodatkowej rozmowie z członkami Zarządu oraz członkiem wprowadzającym rekruta.


CZĘŚĆ ii. SKŁADKI, ZASZCZYTY I AWANSE

1. Składka roczna wynosi 100 złotych i jest płatna do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego.

2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do regularnego płacenia składek, a wspierający-mają do tego prawo, ale nie jest to ich obowiązkiem.

3. Prawo do barwy 10. Pułku Dragonów:
– w momencie rozpoczęcia okresu rekruckiego rekrut zobowiązany jest nosić: proporczyki pułkowe, lewy czarny naramiennik, odznaki rozpoznawcze POLAND i 1. Dywizji Pancernej oraz odznakę honorową w postaci herbu hrabstwa Lanark,
– po zakończeniu okresu rekruckiego Stowarzyszenie nadaje członkowi czarny sznur naramienny 10. Pułku Dragonów,
– po minimum pięciu latach aktywnej i nienagannej działalności w Stowarzyszeniu, kapituła odznaki pamiątkowej rozważa przyznanie tej odznaki członkowi; po pozytywnej weryfikacji odznaka zostaje przyznana na najbliższym Święcie Pułku.

4. Do końca stycznia każdego roku kalendarzowego Zarząd ustala listę wydarzeń (zgodnie ze stanem wiedzy), z których określa te priorytetowe dla każdego członka zwyczajnego.

5. W wydarzeniach o szczególnym charakterze, gdzie wymagane jest systematyczne podnoszenie umiejętności, albo które są niejako ukoronowaniem regularnej aktywności (nagrodą), Zarząd może odmówić udziału członkowi wspierającemu.

6. Aktywność w Stowarzyszeniu to nie tylko wyjazdy na imprezy! To też praca u podstaw: pogłębianie wiedzy o odtwarzanych jednostkach, pomoc przy tworzeniu materiałów graficznych, informacyjnych i naukowych Stowarzyszenia. Mile widziane są pomysły, inicjatywy, wybieranie specjalności.