Wizyty na gościnnej, szkockiej ziemi, część II

Kolejny dzień w Szkocji to ekscytująca wizyta w National Museums
Collection Centre, gdzie mieliśmy wyjątkową przyjemność obejrzeć mundury
pułkownika Władysława Zgorzelskiego. To było coś niebywałego, ujrzeć i
dotknąć pamiątek po bojowym dowódcy 10. Pułku Dragonów.


Next day in Scotland started with exciting visit in National Museums
Collection Centre, where we had unique pleasure to see uniforms of
colonel Władysław Zgorzelski. It has been something very special, to see
and touch relics after combat commander of 10th Dragoons Regiment.

Zwiedziliśmy też zamek edynburski, a w nim imponujące muzea, a także przespacerowaliśmy się ulicami miasta, by odwiedzić naszego przyjaciela, Drew Houliston, przyjaciela Polski, dragonów, kolekcjonera militariów dragońskich. Miło
było spotkać się po latach! Dzień zakończyła wizyta w malowniczej, portowej dzielnicy miasta, czyli Leith.


We visited also Edinburgh Castle, with the impressive museums. Then we
walked through the city to visit our friend, Drew Houliston, friend of
Poland & dragoons, collector of dragoons’ militaria. It was a pleasure
to meet after years! The day ended with a visit in Leith, port district of the city.