Beskid Wyspowy 2021, czyli śladami ułanów dywizjonu rozpoznawczego…

Ledwo rozpakowaliśmy nasze najlepsze mundury i lance po powrocie ze święta pułkowego, a już dla części z nas przyszła pora, by ruszać w dalszą drogę. Tym razem wybraliśmy się szlakiem walk Dywizjonu Rozpoznawczego, w Beskid Wyspowy. Tamże, nie tylko przemierzaliśmy szlaki ułanów z pierwszych wrześniowych dni, ale też odświeżyliśmy znajomości zawarte przed dwoma laty w Skrzydlnej. O zwiedzaniu i turystyce nie wspominając. Przed nami kolejna eskapada, ale to już w roku 2022. Dokąd? Niech to na razie pozostanie owiane tajemnicą. Miejmy nadzieję, że sytuacja epidemiczna pozwoli nam te plany zrealizować.


We just managed to unpack our kit from the Regimental Day, but shortly after for many of us it meant to go again. This time we were following the paths of battles fough by Recce Squadron in Beskid Wyspowy. There, we not only traced the ways of lancers from the first days of September 1939, but also we refreshed friendly relations established in Skrzydlna two years ago. No to mention sightseeing and tourism! There is another trip in our plans, but it’s scheduled for 2022. Where? Let it be mystery for now. We hope that covid-19 circumstances will allow us to realise our plans.

Święto 10. batalionu zmechanizowanego Dragonów ze Świętoszowa! 17 września 2021 !

Od święta Dragonów minął już tydzień, ale jego wspomnienia wciąż są żywe. 17 Września 2021 roku wraz z 10. batalionem zmechanizowanym Dragonów świętowaliśmy ten najważniejszy dla tradycji pułkowej dzień. I to – jak zwykle – godnie! Z rozmachem i fasonem. Zaczęliśmy od lekcji historii dla żołnierzy, przez złożenie kwiatów pod pomnikiem, zbiórkę, defiladę, na pikniku kończąc. Nieocenioną oprawą były oryginalne pojazdy z oznaczeniem “54” – w tym miejscu podziękowania oraz pozdrowienia dla Zbyszka Kruszony z Grupa Rekonstrukcji Historycznej 44/100 – Poczta Polowa i Sztab 1 DPanc .Zapraszając do obejrzenia fotorelacji z święta, już odliczamy dni do kolejnego spotkania w Świętoszowie.

Dragoni Naprzód!


It’s a week since we celebrated Dragoons’ Regimental Day – but the memories are still live! On 17th September 2021, together with 10th Dragoons mechanised battalion we celebrated that day, most important one for the regimental triadition. As always – with pride and style. We started with a history lesson, then laying wreaths, then ceremonial fall-in, march past and regimental picnic. Original military vehicles with “54” markings, provided by Zbyszko Kruszona and Grupa Rekonstrukcji Historycznej 44/100 – Poczta Polowa i Sztab 1 DPanc became a valuable support. When inviting you to see photos from this year Regimental Day, we are counting days to the next meeting in Świętoszów.

Dragoons Forward!

Święto Wojska Polskiego 2021 w Muzeum Broni Pancernej

W minioną niedzielę, 15 sierpnia 2021 roku, obchodziliśmy Święto Wojska Polskiego. Tego dnia 10. Pułk Dragonów w roku 1944 brał udział w zwycięskim uchwyceniu ważnych przepraw na rzece Jort w Normandii. Dla uczczenia tak święta, jak i tej rocznicy, wzięliśmy udział w pikniku zorganizowanym w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu . Po miesiącach rekonstrukcyjnej posuchy, miło było znów spotkać się, przywdziać mundury i porozmawiać o historii i nie tylko. Zwłaszcza, że publika dopisała – tłumom odwiedzających nie było końca!


On last Sunday, 15th August 2021, we celebrated Polish Army Day. On this date in 1944, 10th Dragoons took part in victorious taking important crossings on the river Jort in Normandy. To celebrate and honour both holiday and this anniversary, we joined open-day in Poznan’s Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu After months of lack activity caused by the lockdown, it was nice to meet , to wear the uniforms again and to talk not only about the history. Especially, because the audience was great – there were endless crowds of the visitors!

Dragońska pomoc, czyli odwachowa ekipa remontowa w Stolicy…

Jakiś czas temu dostaliśmy zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie renowacji działa samobieżnego Sexton Mk. II, będącego w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (Fort IX “Czerniakowski”). Pojazd wymagał kapitalnego remontu. Postanowiono skorzystać z okazji i możliwie wiernie odwzorować na nim wygląd jednego z pojazdów tego typu, używanych przez żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Co prawda artyleria to nie nasza działka, ale zaproponowaliśmy pomoc w poszukaniu materiałów źródłowych na temat Sextonów służących w 1. pułku artylerii motorowej z 1. Dywizji Pancernej. 25-funtówki wielokrotnie wspierały działania Dragonów, teraz była okazja się odwdzięczyć 😊


Some time ago We were invited to take a part in renovation of self-propelled 25 pdr Sexton II. One of this vehicles is presented on the Museum of The Polish Army (Fort No. IX (Czerniakow). Vehicle required general restoration. Specialists decided to also get an opportunity and reenact possibly most precisely appearance one of such Sexton’s used in Polish Armed Forces in the West. Artillery is not our standard topic, but we offered our help in searching of historical sources of Sexton’s which served in 1st Polish Field Artillery Regiment from 1st Polish Armoured Division. 25-pounders supported Dragoons many times, so now We had an possibility to repay 😊

“Dla tego, kto najwięcej będzie dbał…” – pamiątki po płk Władysławie Zgorzelskim w naszym archiwum!

Ogromny zaszczyt i radość sprawił nam pan Andrzej Kalicki, siostrzeniec bojowego dowódcy 10. Pułku Dragonów, pułkownika Władysława Zgorzelskiego. Pan Andrzej podarował nam materialną spuściznę po swoim wuju.

Pośród pamiątek znajdują się m. in. powojenny album “10. Pułk Dragonów” z osobistymi notatkami pułkownika Zgorzelskiego oraz podpisami dragońskiej kadry oficerskiej, zdjęcia, listy od generałów Maczka i Rudnickiego, wydania “Dragoni Naprzód!” i wiele innych.

To, co nas wzrusza, jak i motywuje do dalszego działania to adnotacja na rewersie fotografii medali dragońskiego dowódcy: “dla tego, kto najwięcej będzie dbał”. Ujmując rzecz z metafizycznej perspektywy – to trochę tak, jakby los, a może i sam Pułkownik, chciał, by te zbiory trafiły właśnie do nas ?


Great honour and joy gave us Mr Andrzej Kalicki, nephew of battle commander of 10th Dragoons Regiment, colonel Władysław Zgorzelski. Mr Andrzej presented us material legacy after his uncle.

Along the memorabilia there are postwar album “10. Pułk Dragónw” with Zgorzelski’s personal notes and signatures of the officers of the regiment, photos, letters from generals Maczek and Rudnicki, issues of “Dragoni Naprzód!” and many more.

What really moves us and motivates to further activities in this direction is personal annotation on the back of one of the photographs: “for the one who cares the most”. Looking from the metaphysical perspective, it looks like the fare – or even Colonel himself – wanted that this collection came to us ?

Słowa płk. Zgorzelskiego, które urzekły nas najbardziej…

Sesja fotograficzna w klimacie północnych Niemiec ’45 – Muzuem Wsi Słowińskiej w Klukach

W weekend 7-9 maja mogliśmy wreszcie powrócić do naszych ulubionych aktywności. Ruszyliśmy w teren zrobić kilka zdjęć… Jak zawsze towarzyszył nam niezastąpiony mistrz fotografii Jarek Koperski – reko. Tym razem na cel wzięliśmy nadmorskie plenery. Od dłuższego czasu poszukiwaliśmy miejsca gdzie moglibyśmy odtworzyć działania Dragonów z wiosny 1945 roku, w północnych Niemczech. Niestety, nie jest łatwo o takie miejsce. Większość nadmorskich miejscowości zatraciła swój dawny charakter i przekształciła się w kurorty.

Idealnym rozwiązaniem okazał się w tej sytuacji Słowiński Park Narodowy oraz Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. Jest to właściwie jedyny w Polsce region o fizjonomii odpowiadającej okolicom, w których przyszło Dragonom walczyć w kwietniu i maju 1945 roku. Co jednak najważniejsze w Klukach zachowała się oryginalna zabudowa, jakże charakterystyczna dla pobrzeży. Utrzymywany z wielkim nakładem sił i środków oraz dbałością o detale zespół historycznej zabudowy jest bezcennym zabytkiem. Dzięki nagromadzeniu tak sprzyjających okoliczności udało się przeprowadzić manewry połączone z sesją zdjęciową. Odtworzyliśmy trzy główne wątki tematyczne.

Pierwszym były działania pododdziału Dragonów w zabudowaniach północnoniemieckiej wsi, w warunkach końca wojny. Drugim była sesja „przepustkowa” z wykorzystaniem zabudowy oraz plenerów wydm. Zrealizowaliśmy również serię ujęć „na wesoło”, ale te będziemy ujawniać jedynie w sprzyjających momentach. Chcemy gorąco podziękować Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach za zezwolenie na wykonanie ujęć plenerowych na swoim terenie. Bez państwa uprzejmości ta sesja nie doszła by do skutku. Zapraszamy do zapoznania się z mini galerią zdjęć z sesji oraz odwiedzenia strony mistrza obiektywu –

http://jkoperskipasja.blogspot.com/

———————————————

At the weekend 7th-9th of May we could came back to our most favorite activities. We marched away to take some pictures …As always accompanied us our indispensable photo master Jarek Koperski – reko. This time we take aim at seaside terrains. For a long time we looked for place in which we could reenact Dragoons from spring 1945 in northern Germany. Unfortunately, it is not easy to find such place. Most of seaside villages lost their old character and became tourism points.

Ideal solution of our problem turned Słowiński Park Narodowy and Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. Basically, it is the only place in Poland area, with similar characteristic to these in which Dragoons have to fight in April and May 1945. What is the most important, in Kluki was preserved historical building structure, typical for seaside terrains. Keep in good condition with big efforts and historical compliance, complex of historical buildings is priceless monument.Through accumulation of such convenient circumstances we could carry out manoeuvres with photo session. We reenacted 3 main topics.

First, were military operations of Dragoon’s troop amongst buildings of north Germany village, in realities of ending war. Second was “leave session” with using of buildings and dunes. We made also some pictures “funny moments”, but we will use them only in special occasions. We are deeply grateful to Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach for permission to take pictures on his own space. Without Your courtesy, our session could not happen.We invite to look over through little photo gallery from session and on website of photo master-

http://jkoperskipasja.blogspot.com/

Dragońska wystawa dookoła głowy…

Nasza wystawa “Dragoni Generała Maczka. Rzeszów 1938 – Świętoszów 2020” sferycznie w 360 stopniach. Przypominamy, że wystawa czynna jest do zwiedzania w Muzeum Uzbrojenia, oddział WMN do końca marca br.

Ujęcie autorstwa: Poznań z lotu ptaka 😃

Our exhibition “General Maczek Dragoons. Rzeszów 1938 – Świętoszów 2020 ” in 360 degrees. Exhibiton is presenting until the end of March 2020 at Muzeum Uzbrojenia, oddział WMN.

Photo by: Poznań z lotu ptaka😃

Walne Zebranie 2021

W dniu dzisiejszym odbyło się zebranie walne naszego Stowarzyszenia, podsumowujące rok poprzedni, który jak wszyscy wiemy do łatwych nie należał. Pomimo pandemii koronawirusa w miarę możliwości i dostępnych materiałów udało się stworzyć kilka projektów, które wpisały się idealnie w działalność propagującą pamięć o dragonach – tych dawnych i tych współczesnych. Kalendarz stworzony z 10. batalionem zmechanizowanych Dragonów, wakacyjna eskapada na Zachodnie Rubieże, a przede wszystkim wystawa tematyczna o dragonach generała Maczka (która będzie prezentowana do końca marca br.) pozwoliły na częściową, ale jednak dalej działalność statutową Stowarzyszenia. Informujemy, że nie spoczywamy na laurach i dalej będziemy działać na chwałę Pułku. Więcej informacji już wkrótce, czy to na naszym profilu, na Facebooku, Instagramie bądź stronie WWW.

Pozostajemy na nasłuchu!

Dragoni Naprzód!Today there was a general meeting of our Association, summarizing the previous year, which, as we all know, was not easy. Despite the coronavirus pandemic, with possible and available materials, several projects were created that fit perfectly into the activities promoting the memory of dragoons – those past and present one. The calendar created with the 10th Mechanized Dragoons Battalion, the summer escapade to the Western Outlands, and finally the thematic exhibition about general Maczek’s dragoons (which will be presented until the end of March this year) allowed for the Association’s part time but still statutory activity. We would like to inform you that we are not going to rest and we will continue to act for the glory of the Regiment. More information will be it on our profile, Facebook, Instagram or this website.

Stay in touch!

Dragoons Forward!

Medal pamiątkowy (ang. coin) otrzymany od dowódcy 10. batalionu zmechanizowanego ze Świetoszowa przez jednego z członków Stowarzyszenia Odwach.

Dragoni w Muzeum Uzbrojenia

Jakiś czas temu gościliśmy w Muzeum Uzbrojenia współczesnych Dragonów z 10. Batalionu Zmechanizowanego Dragonów 10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie z dowódcą Batalionu, Panem ppłk Markiem Fiałką na czele. Okazją do spotkania była prezentacja wystawy czasowej “Dragoni Generała Maczka. Rzeszów 1938 – Świętoszów 2020”. Autor wystawy, Miłosz Stroński oprowadził delegację po wystawie i pozostałych ekspozycjach muzeum. Finalnie udało się zaprezentować historię dragonów, dragonom o dragonach 🙂

Wystawa powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

“Dragoni Generała Maczka. Rzeszów 1938 – Świętoszów 2020” otwarcie wystawy czasowej w Muzeum Uzbrojenia

MAMY TO!
Z dumą informujemy, że nasza dragońska wystawa została otwarta! Co prawda w warunkach reżimu sanitarnego, ale od dzisiaj jest ona dostępna do zwiedzania w zaprzyjaźnionym @Muzeum Uzbrojenia, oddział WMN. Jako współorganizator postaraliśmy się w sposób syntetyczny i ciągły przybliżyć historię i losy 10. Pułku Dragonów – naszego podstawowego tematu badawczego. Na dywizjonie rozpoznawczym 10. Brygady Kawalerii zaczynając, na współczesnym z 10. batalionem zmechanizowanym Dragonów kończąc pokazaliśmy, że historia zatacza koło i niejedno ma imię. Zapraszamy do foto relacji z Muzeum oraz do odwiedzania placówki. Sprzęt, mundury, wyposażenie, pamiątki, wydawnictwa związane z dragonami, wszystko to i jeszcze więcej będzie można ujrzeć w trakcie trwania wystawy. Jak zawsze – przyświecało nam i przyświeca pułkowe zawołanie DRAGONI NAPRZÓD!

Chcemy podziękować tym Wszystkim, którzy są z nami i wspierali nas przez cały ten czas. Bez was nie było by możliwe zorganizowanie przedsięwzięcia.

WE GOT THIS!
We are proud to announce that our dragoon exhibition has been opened! It is true that it is under the sanitary regime, but from today it is open to the public at befriended Museum of Armaments, branch of the National Museum of Independence.As a co-organizer, we tried to synthetically and continuously present the history and fate of the 10th Dragons Regiment – our basic research topic. At the reconnaissance squadron of the 10th Cavalry Brigade, starting, with the 10th Dragoons mechanized battalion ending, we showed that history comes full and many have names.We invite you to a photo report from the Museum and to visit the facility. Equipment, uniforms, weapons, souvenirs, publications related to dragoons, all this and more will be available during the exhibition. As always – we were guided by the regimental motto DRAGOONS FORWARD!

We want to thank all those who are with us and have supported us all this time.

Thank you!

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Miasto Poznań

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

Muzeum Uzbrojenia, oddział WMN

Grupa Rekonstrukcji Historycznej 44/100 – Poczta Polowa i Sztab 1 DPanc

Handmet Military

Muzeum Twierdzy Kostrzyn

Ułani Poznańscy

Beskidzkie Stowarzyszenie Maczkowcow

10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie

GRH “Commando” przy KŻR LOK w Swarzędzu

“Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”