O nas

Nie da się poznać żadnego z okresów historycznych traktując go wycinkowo. Żaden z okresów historycznych nie pozostaje bez wpływu na przyszłość jak i nie funkcjonowałby bez wydarzeń wcześniejszych. 

Mając tego świadomość postawiliśmy na dziejową ciągłość, realizując ją w pasjonujący sposób zwany wojskowym odtwórstwem historycznym.

W naszej działalności uchwyciliśmy historie dwóch jednostek: poprzednika i następcy.

Pierwsza z nich, to dywizjon rozpoznawczy 10 Brygady Kawalerii, pierwszej wielkiej polskiej jednostki zmotoryzowanej, słynnej Czarnej Brygady. Druga – jego emigracyjny spadkobierca, 10 Pułk Dragonów, owiany chwałą, odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militari, nowoczesny pododdział wojsk zmechanizowanych.
Obydwie mają bardzo ciekawą historię, bardzo dumne i bojowe tradycje, są również niezwykle interesujące, jeżeli chodzi o umundurowanie, uzbrojenie, wyposażenie. 
Zestawienie tych dwóch jednostek, reprezentujących niejako dwie epoki, pozwala lepiej zrozumieć przemiany zachodzące w Wojsku Polskim, a także lepiej zrozumieć charakter armii okresu II RP.

Czym jest nasz rekonstrukcyjny wehikuł czasu? Rekonstrukcja, a szerzej — odtwórstwo historyczne, żywa historia, to nie tylko wspaniałe narzędzie edukacyjne, ale i wspaniała pasja. Nie ogranicza się ona wszakże do przebrania się w mundur. Rekonstrukcja to godziny badań, lektury książek, wizyt w muzeach, spotkań z weteranami, zakupów na giełdach. Detale, drobiazgi, z pozoru błahostki dotyczące odtwarzanej epoki są dla nas ważne. Dzięki temu, zakładając mundur, wiemy dużo o nim samym, czasach w jakich był noszony, a przede wszystkim o ludziach, którzy go nosili.

Odwach to stowarzyszenie pasjonatów. Nasze pasje realizujemy zajmując się w naszych działaniach: 
• Dywizjonem rozpoznawczym 10 Brygady Kawalerii z lat 1938-39 
• 10 Pułkiem Dragonów z 10 Brygady Kawalerii Pancernej 1 Dywizji Pancernej z lat 1940-47 
Te dwa etapy historii II wojny światowej funkcjonują u nas razem i osobno zarazem. Każdy decyduje, który z nich chce odtwarzać.

Mamy zaszczyt i honor, posiadać przywilej do kultywowania barwy i tradycji tych jednostek, nadany nam przez londyńskie Zrzeszenie Kół Pułkowych Kawalerii II Rzeczpospolitej w dniu 1 marca 2008 roku.

Zaświadczenie o oficjalnym przyznaniu prawa do przejęcia tradycji oraz barw Dragonów

 To zobowiązuje nas do ciągłego podnoszenia naszego poziomu, umiejętności i wiedzy.

Współpracujemy ze współczesnymi, wojskowymi kontynuatorami tradycji: 10 batalionem zmechanizowanym Dragonów oraz 10 Brygadą Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa. 

Miło nam również utrzymywać kontakty i współdziałać z podobnymi grupami, stowarzyszeniami z Polski, a nawet zagranicy.
Jeżeli spodobała się Tobie taka forma spędzania wolnego czasu i poznawania historii — wstąp w nasze szeregi.