O nas/About us

Stowarzyszenie “Odwach” – kim jesteśmy?

Jednym z najstarszych rekonstrukcyjnych stowarzyszeń w Polsce, zawiązanym w poznańskim Odwachu w roku 2004, choć niektórzy z nas zaczynali przygodę z żywą historią jeszcze wcześniej, bo w 2002 roku.

Zajmujemy się możliwie najwierniejszym odtwarzaniem sylwetek żołnierzy 10. Pułku Dragonów słynnej polskiej 1. Dywizji Pancernej z lat 1940-47.

Dragoni to polscy grenadierzy pancerni, nowoczesny oddział zmechanizowany, podążający do natarcia razem z czołgami w zwycięskiej kampanii od Normandii do Wilhelmshaven.

Mamy zaszczyt posiadać przywilej do kultywowania barwy i tradycji 10. Pułku Dragonów nadany w 2008 roku przez przedwojennych oficerów kawalerii z londyńskiego Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii II RP: to powód do dumy, ale i motywacja do ciągłego podnoszenia umiejętności.

Przywilej kultywowania tradycji 10. Pułku Dragonów

Nie zapominamy o poprzednikach; mamy w zbiorach też umundurowanie Dywizjonu Rozpoznawczego 10. Brygady Kawalerii z lat 1938-39.

Współpracujemy z elitarnym 10. batalionem zmechanizowanym Dragonów ze świętoszowskiej 10. Brygady Kawalerii Pancernej.

Działamy na wielu płaszczyznach: badamy historyczne źródła; organizujemy ćwiczenia i sesje zdjęciowe; edukujemy przybliżając historię Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie; bierzemy udział w widowiskach oraz zlotach historycznych; urządzamy podróże turystyczne związane z historią polskich dragonów – do Francji, Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii.

Przede wszystkim – doskonale się bawimy, jesteśmy grupą kolegów, którzy swoją fascynującą pasją poznają i popularyzują historię i ludzi, którzy ją tworzyli.

Jeśli interesujesz się historią, podoba Ci się takie modelarstwo w najdokładniejszej skali 1:1; śmiało, zapraszamy! Wstąp w nasze szeregi!


“Odwach” Association – who we are?

We are one of the oldest re-enactment associations in Poland, established in 2004 in Odwach in Poznan. However, some of us started adventure with living history even earlier, in 2002.

Our aim is to re-enact in every possible detail, life of the soldiers of the 10th Dragoons Regiment from the famous 1st Polish Armoured Division from1940 to 1947.

The Dragoons were the Polish panzer grenadiers, modern force of motor infantry, supporting tanks in the battles fought in North-West Europe, from Normandy to Wilhelmshaven.

We have a honour to have a privilege to nurture proud traditions, colours and insignia of the 10th Dragoons, given to us in 2008 by the pre-war officers from the Polish Cavalry Regimental Association in London. That is reason to be proud, but also duty to maintain our standards on a high level.

Privilege certificate

There is a small collection of the uniforms & equipment of the Reconaissance Squadron, 10th Cavalry Brigade in our association. That unit, formed in 1938 was a Dragoons’ predecessor and took part in the 1939 campaign.

Collaboration with the elite 10th Dragoons Mechanised Battalion from the Świętoszów-based 10th Armoured Cavalry Brigade , iron fist of the modern Polish Army, has very special place within circle of our interests. We appreciate it very much.

There are many areas of our activites: we are doing historical research; we organise open-field or drill practice, photographic sessions; we are educating spectators about history of the Polish Armed Forces in Exile. We participate in military events, living history battles, displays, gatherings. We love to travel to historical sites and battlefields linked with the history of our regiment, like England, Scotland, France, Belgium Holland or Germany.

Above all, we are bunch of lads, linked with common passion for history. That gives us a lot of joy, but also makes our hobby useful for the society, because we can show & tell about the past in most interesting way.

So, if you do like history and modelling in the mostly detailed scale 1:1 sounds like a good idea for you – come on, please feel free to meet us and join “Odwach”!