REKON 2024 – Wrocławska Prezentacja Grup Rekonstrukcji Historycznej i Pojazdów Militarnych

W ubiegły weekend wzięliśmy udział w #REKON we Wrocławiu. Wydarzenie odbywało się na terenie Muzeum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych. Organizatorzy zadbali o świetne zaplecze i koordynację. Publiczność zdecydowanie dopisała. Tak samo zresztą jak pogoda. My mieliśmy okazję przewietrzyć sprzęt biwakowy i zaprezentować swoje zbiory na sporym stoisku. Organizatorom dziękujemy za zaproszenie i ugoszczenie we Wrocławiu. Bardzo nam się podobało i chętnie jeszcze kiedyś wrócimy.

#Odwach #DragoniNaprzód #REKON #MuzeumWojskInżynieryjnychiChemicznych

Wizyty na gościnnej, szkockiej ziemi, część II

Kolejny dzień w Szkocji to ekscytująca wizyta w National Museums
Collection Centre, gdzie mieliśmy wyjątkową przyjemność obejrzeć mundury
pułkownika Władysława Zgorzelskiego. To było coś niebywałego, ujrzeć i
dotknąć pamiątek po bojowym dowódcy 10. Pułku Dragonów.


Next day in Scotland started with exciting visit in National Museums
Collection Centre, where we had unique pleasure to see uniforms of
colonel Władysław Zgorzelski. It has been something very special, to see
and touch relics after combat commander of 10th Dragoons Regiment.

Czytaj dalej Wizyty na gościnnej, szkockiej ziemi, część II

Pobyt na gościnnej, szkockiej ziemi…

Jeszcze w uszach brzmią dudy, a płuca przepełnia rześkie powietrze, gdy piszemy te słowa. Nasza długo wyczekiwana i z powodu pandemii opóźniona wycieczka do Szkocji, dobiegła końca. Wiemy już jednak, że tak, jak i po poprzedniej eskapadzie, my do Szkocji wrócić chcemy!


There is skirl of bagpipes still in our ears, as well as fresh air in our lungs when writing this post. Our trip to Scotland, expected for a long time and delayed because of the pandemic, is now over. We know for sure, that as after the previous trip, we want to come back to Scotland!

Czytaj dalej Pobyt na gościnnej, szkockiej ziemi…

Beskid Wyspowy 2021, czyli śladami ułanów dywizjonu rozpoznawczego…

Ledwo rozpakowaliśmy nasze najlepsze mundury i lance po powrocie ze święta pułkowego, a już dla części z nas przyszła pora, by ruszać w dalszą drogę. Tym razem wybraliśmy się szlakiem walk Dywizjonu Rozpoznawczego, w Beskid Wyspowy. Tamże, nie tylko przemierzaliśmy szlaki ułanów z pierwszych wrześniowych dni, ale też odświeżyliśmy znajomości zawarte przed dwoma laty w Skrzydlnej. O zwiedzaniu i turystyce nie wspominając. Przed nami kolejna eskapada, ale to już w roku 2022. Dokąd? Niech to na razie pozostanie owiane tajemnicą. Miejmy nadzieję, że sytuacja epidemiczna pozwoli nam te plany zrealizować.


We just managed to unpack our kit from the Regimental Day, but shortly after for many of us it meant to go again. This time we were following the paths of battles fough by Recce Squadron in Beskid Wyspowy. There, we not only traced the ways of lancers from the first days of September 1939, but also we refreshed friendly relations established in Skrzydlna two years ago. No to mention sightseeing and tourism! There is another trip in our plans, but it’s scheduled for 2022. Where? Let it be mystery for now. We hope that covid-19 circumstances will allow us to realise our plans.

Święto 10. batalionu zmechanizowanego Dragonów ze Świętoszowa! 17 września 2021 !

Od święta Dragonów minął już tydzień, ale jego wspomnienia wciąż są żywe. 17 Września 2021 roku wraz z 10. batalionem zmechanizowanym Dragonów świętowaliśmy ten najważniejszy dla tradycji pułkowej dzień. I to – jak zwykle – godnie! Z rozmachem i fasonem. Zaczęliśmy od lekcji historii dla żołnierzy, przez złożenie kwiatów pod pomnikiem, zbiórkę, defiladę, na pikniku kończąc. Nieocenioną oprawą były oryginalne pojazdy z oznaczeniem “54” – w tym miejscu podziękowania oraz pozdrowienia dla Zbyszka Kruszony z Grupa Rekonstrukcji Historycznej 44/100 – Poczta Polowa i Sztab 1 DPanc .Zapraszając do obejrzenia fotorelacji z święta, już odliczamy dni do kolejnego spotkania w Świętoszowie.

Dragoni Naprzód!


It’s a week since we celebrated Dragoons’ Regimental Day – but the memories are still live! On 17th September 2021, together with 10th Dragoons mechanised battalion we celebrated that day, most important one for the regimental triadition. As always – with pride and style. We started with a history lesson, then laying wreaths, then ceremonial fall-in, march past and regimental picnic. Original military vehicles with “54” markings, provided by Zbyszko Kruszona and Grupa Rekonstrukcji Historycznej 44/100 – Poczta Polowa i Sztab 1 DPanc became a valuable support. When inviting you to see photos from this year Regimental Day, we are counting days to the next meeting in Świętoszów.

Dragoons Forward!

Święto Wojska Polskiego 2021 w Muzeum Broni Pancernej

W minioną niedzielę, 15 sierpnia 2021 roku, obchodziliśmy Święto Wojska Polskiego. Tego dnia 10. Pułk Dragonów w roku 1944 brał udział w zwycięskim uchwyceniu ważnych przepraw na rzece Jort w Normandii. Dla uczczenia tak święta, jak i tej rocznicy, wzięliśmy udział w pikniku zorganizowanym w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu . Po miesiącach rekonstrukcyjnej posuchy, miło było znów spotkać się, przywdziać mundury i porozmawiać o historii i nie tylko. Zwłaszcza, że publika dopisała – tłumom odwiedzających nie było końca!


On last Sunday, 15th August 2021, we celebrated Polish Army Day. On this date in 1944, 10th Dragoons took part in victorious taking important crossings on the river Jort in Normandy. To celebrate and honour both holiday and this anniversary, we joined open-day in Poznan’s Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu After months of lack activity caused by the lockdown, it was nice to meet , to wear the uniforms again and to talk not only about the history. Especially, because the audience was great – there were endless crowds of the visitors!

Dragońska pomoc, czyli odwachowa ekipa remontowa w Stolicy…

Jakiś czas temu dostaliśmy zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie renowacji działa samobieżnego Sexton Mk. II, będącego w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (Fort IX “Czerniakowski”). Pojazd wymagał kapitalnego remontu. Postanowiono skorzystać z okazji i możliwie wiernie odwzorować na nim wygląd jednego z pojazdów tego typu, używanych przez żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Co prawda artyleria to nie nasza działka, ale zaproponowaliśmy pomoc w poszukaniu materiałów źródłowych na temat Sextonów służących w 1. pułku artylerii motorowej z 1. Dywizji Pancernej. 25-funtówki wielokrotnie wspierały działania Dragonów, teraz była okazja się odwdzięczyć 😊


Some time ago We were invited to take a part in renovation of self-propelled 25 pdr Sexton II. One of this vehicles is presented on the Museum of The Polish Army (Fort No. IX (Czerniakow). Vehicle required general restoration. Specialists decided to also get an opportunity and reenact possibly most precisely appearance one of such Sexton’s used in Polish Armed Forces in the West. Artillery is not our standard topic, but we offered our help in searching of historical sources of Sexton’s which served in 1st Polish Field Artillery Regiment from 1st Polish Armoured Division. 25-pounders supported Dragoons many times, so now We had an possibility to repay 😊

“Dla tego, kto najwięcej będzie dbał…” – pamiątki po płk Władysławie Zgorzelskim w naszym archiwum!

Ogromny zaszczyt i radość sprawił nam pan Andrzej Kalicki, siostrzeniec bojowego dowódcy 10. Pułku Dragonów, pułkownika Władysława Zgorzelskiego. Pan Andrzej podarował nam materialną spuściznę po swoim wuju.

Pośród pamiątek znajdują się m. in. powojenny album “10. Pułk Dragonów” z osobistymi notatkami pułkownika Zgorzelskiego oraz podpisami dragońskiej kadry oficerskiej, zdjęcia, listy od generałów Maczka i Rudnickiego, wydania “Dragoni Naprzód!” i wiele innych.

To, co nas wzrusza, jak i motywuje do dalszego działania to adnotacja na rewersie fotografii medali dragońskiego dowódcy: “dla tego, kto najwięcej będzie dbał”. Ujmując rzecz z metafizycznej perspektywy – to trochę tak, jakby los, a może i sam Pułkownik, chciał, by te zbiory trafiły właśnie do nas ?


Great honour and joy gave us Mr Andrzej Kalicki, nephew of battle commander of 10th Dragoons Regiment, colonel Władysław Zgorzelski. Mr Andrzej presented us material legacy after his uncle.

Along the memorabilia there are postwar album “10. Pułk Dragónw” with Zgorzelski’s personal notes and signatures of the officers of the regiment, photos, letters from generals Maczek and Rudnicki, issues of “Dragoni Naprzód!” and many more.

What really moves us and motivates to further activities in this direction is personal annotation on the back of one of the photographs: “for the one who cares the most”. Looking from the metaphysical perspective, it looks like the fare – or even Colonel himself – wanted that this collection came to us ?

Słowa płk. Zgorzelskiego, które urzekły nas najbardziej…

Sesja fotograficzna w klimacie północnych Niemiec ’45 – Muzuem Wsi Słowińskiej w Klukach

W weekend 7-9 maja mogliśmy wreszcie powrócić do naszych ulubionych aktywności. Ruszyliśmy w teren zrobić kilka zdjęć… Jak zawsze towarzyszył nam niezastąpiony mistrz fotografii Jarek Koperski – reko. Tym razem na cel wzięliśmy nadmorskie plenery. Od dłuższego czasu poszukiwaliśmy miejsca gdzie moglibyśmy odtworzyć działania Dragonów z wiosny 1945 roku, w północnych Niemczech. Niestety, nie jest łatwo o takie miejsce. Większość nadmorskich miejscowości zatraciła swój dawny charakter i przekształciła się w kurorty.

Idealnym rozwiązaniem okazał się w tej sytuacji Słowiński Park Narodowy oraz Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. Jest to właściwie jedyny w Polsce region o fizjonomii odpowiadającej okolicom, w których przyszło Dragonom walczyć w kwietniu i maju 1945 roku. Co jednak najważniejsze w Klukach zachowała się oryginalna zabudowa, jakże charakterystyczna dla pobrzeży. Utrzymywany z wielkim nakładem sił i środków oraz dbałością o detale zespół historycznej zabudowy jest bezcennym zabytkiem. Dzięki nagromadzeniu tak sprzyjających okoliczności udało się przeprowadzić manewry połączone z sesją zdjęciową. Odtworzyliśmy trzy główne wątki tematyczne.

Pierwszym były działania pododdziału Dragonów w zabudowaniach północnoniemieckiej wsi, w warunkach końca wojny. Drugim była sesja „przepustkowa” z wykorzystaniem zabudowy oraz plenerów wydm. Zrealizowaliśmy również serię ujęć „na wesoło”, ale te będziemy ujawniać jedynie w sprzyjających momentach. Chcemy gorąco podziękować Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach za zezwolenie na wykonanie ujęć plenerowych na swoim terenie. Bez państwa uprzejmości ta sesja nie doszła by do skutku. Zapraszamy do zapoznania się z mini galerią zdjęć z sesji oraz odwiedzenia strony mistrza obiektywu –

http://jkoperskipasja.blogspot.com/

———————————————

At the weekend 7th-9th of May we could came back to our most favorite activities. We marched away to take some pictures …As always accompanied us our indispensable photo master Jarek Koperski – reko. This time we take aim at seaside terrains. For a long time we looked for place in which we could reenact Dragoons from spring 1945 in northern Germany. Unfortunately, it is not easy to find such place. Most of seaside villages lost their old character and became tourism points.

Ideal solution of our problem turned Słowiński Park Narodowy and Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. Basically, it is the only place in Poland area, with similar characteristic to these in which Dragoons have to fight in April and May 1945. What is the most important, in Kluki was preserved historical building structure, typical for seaside terrains. Keep in good condition with big efforts and historical compliance, complex of historical buildings is priceless monument.Through accumulation of such convenient circumstances we could carry out manoeuvres with photo session. We reenacted 3 main topics.

First, were military operations of Dragoon’s troop amongst buildings of north Germany village, in realities of ending war. Second was “leave session” with using of buildings and dunes. We made also some pictures “funny moments”, but we will use them only in special occasions. We are deeply grateful to Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach for permission to take pictures on his own space. Without Your courtesy, our session could not happen.We invite to look over through little photo gallery from session and on website of photo master-

http://jkoperskipasja.blogspot.com/