Walne zebranie wyborcze Stowarzyszenia “Odwach”

W minioną sobotę, 15 stycznia 2022 roku, przeprowadziliśmy walne zebranie wyborcze.

Miło nam zawiadomić, że w głosowaniu członków stowarzyszenia nastąpiła zmiana u sterów „Odwachu”. Po ponad trzynastu latach sprawowania funkcji prezesa, Michał Różyński przekazał tę funkcję Jerzemu Dregerowi . Skarbnikiem ponownie został Michał Kempiński, a dwoma wiceprezesami – Łukasz Jasiński i Miłosz Stroński. Obiektyw uwiecznił prezesów – byłego i nowego – w naszych dragońskich krawatach w tartan Hamilton, krótko po głosowaniu. Nowym władzom życzymy wielu sukcesów w kierowaniu „Odwachem”. Dragoni Naprzód!


On last Saturday, 15th January 2022, we did general meeting with elections. We are pleased to announce that during voting, change of chairman has been approved. After more than 13 years of being a chairman, Michał Różyński passed this function to Jerzy Dreger. Trasurer became – again – Michał Kempińki, and deputy chairmans: Łukasz Jasiński and Miłosz Stroński. Here we are, in our lens, two chairmans – past and new – wearing our dragoons’ ties in Hamilton tartan, shortly after the voting. We wish all the best for the new authorities. Dragoons Forward!