“Dragoni Generała Maczka. Rzeszów 1938 – Świętoszów 2020” otwarcie wystawy czasowej w Muzeum Uzbrojenia

MAMY TO!
Z dumą informujemy, że nasza dragońska wystawa została otwarta! Co prawda w warunkach reżimu sanitarnego, ale od dzisiaj jest ona dostępna do zwiedzania w zaprzyjaźnionym @Muzeum Uzbrojenia, oddział WMN. Jako współorganizator postaraliśmy się w sposób syntetyczny i ciągły przybliżyć historię i losy 10. Pułku Dragonów – naszego podstawowego tematu badawczego. Na dywizjonie rozpoznawczym 10. Brygady Kawalerii zaczynając, na współczesnym z 10. batalionem zmechanizowanym Dragonów kończąc pokazaliśmy, że historia zatacza koło i niejedno ma imię. Zapraszamy do foto relacji z Muzeum oraz do odwiedzania placówki. Sprzęt, mundury, wyposażenie, pamiątki, wydawnictwa związane z dragonami, wszystko to i jeszcze więcej będzie można ujrzeć w trakcie trwania wystawy. Jak zawsze – przyświecało nam i przyświeca pułkowe zawołanie DRAGONI NAPRZÓD!

Chcemy podziękować tym Wszystkim, którzy są z nami i wspierali nas przez cały ten czas. Bez was nie było by możliwe zorganizowanie przedsięwzięcia.

WE GOT THIS!
We are proud to announce that our dragoon exhibition has been opened! It is true that it is under the sanitary regime, but from today it is open to the public at befriended Museum of Armaments, branch of the National Museum of Independence.As a co-organizer, we tried to synthetically and continuously present the history and fate of the 10th Dragons Regiment – our basic research topic. At the reconnaissance squadron of the 10th Cavalry Brigade, starting, with the 10th Dragoons mechanized battalion ending, we showed that history comes full and many have names.We invite you to a photo report from the Museum and to visit the facility. Equipment, uniforms, weapons, souvenirs, publications related to dragoons, all this and more will be available during the exhibition. As always – we were guided by the regimental motto DRAGOONS FORWARD!

We want to thank all those who are with us and have supported us all this time.

Thank you!

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Miasto Poznań

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

Muzeum Uzbrojenia, oddział WMN

Grupa Rekonstrukcji Historycznej 44/100 – Poczta Polowa i Sztab 1 DPanc

Handmet Military

Muzeum Twierdzy Kostrzyn

Ułani Poznańscy

Beskidzkie Stowarzyszenie Maczkowcow

10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie

GRH “Commando” przy KŻR LOK w Swarzędzu

“Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”