Obchody Jubileuszu 15-Lecia Stowarzyszenia ODWACH

Kulminacyjnym i odświętnym punktem całorocznego świętowania jubileuszu
15. lat istnienia Stowarzyszenia “Odwach” była uroczysta kolacja zorganizowana przez nas 25 stycznia w poznańskiej Powozowni. W przemiłej atmosferze wspomnień, ale też snucia planów na przyszłość, bawiliśmy się nie tylko w gronie stowarzyszenia, ale też przyjaciół ze współpracujących z nami stowarzyszeń i organizacji. Gościem honorowym wieczoru był dowódca znajdującego szczególne miejsce w naszych sercach 10. batalionu zmechanizowanego Dragonów, podpułkownik Marek Fiałka.
Dziękujemy Wszystkim za ciepłe słowa, serdeczne życzenia oraz niezapomniane prezenty.
Do zobaczenia na kolejnym jubileuszu!
Dragoni Naprzód!


Central point of this year celebrations of 15th Anniversary of “Odwach” Association was our special dinner that took place on 25th January in Powozownia. In the joyful atmosphere of memoirs, but also making plans, we spent lovely time not only along members of “Odwach”, but also with friends from other associations that we are collaborating and know for long time. Special guest of the evening was commanding officer of unit that has its own special place in our hearts, that is 10th Dragoons battalion, lieutenant colonel Marek Fiałka. Thank you All for warm words, wishes and for unforgettable gifts!
See you next time!
Dragoons Forward!

Uczestnicy sobotnej uroczystości… (Our Dear Guests…)
Urodzinowy tort! (Anniversary Cake!)
Prezent od naszego przyjaciela Pana Pułkownika Marka Fiałki. Ogniwo gąsienicy BWP-1 (Gift from our special guest and our Dear Friend – lt. col. Marek Fiałka. It’s a part of BMP-1 caterpillar).
Prezent od Stowarzyszenia PSZ (Gift from PSZ Association members).
Podziękowania dla naszego przyjaciela – fotografa Jarka Koperskiego. Bez Niego nie było by nas widać! (Cheers for our special friend – Jarek Koperski. Whitout him we could be invisible…!)
Prezent od Przemka Borskowskiego, Stowarzyszenie Zachód ’44 (Gift from Przemek Borkowski, Zachod’44 Association…)
List gratulacyjny od kolegów ze Stowarzyszenia AA7 (Greetings letter form members of AA7 Association)
Wręczenie medalu pamiątkowego od kolegów ze Stowarzyszenia 1. Samodzielnej Kompanii Commando (Commemorative medal from friends of 1st Independent Commando Company Association)