Kontakt

Zarząd
prezes – Jerzy Dreger 
wiceprezes – Łukasz Jasiński
wiceprezes – Miłosz Stroński
skarbnik – Michał Kempiński

Adres do korespondencji
Stowarzyszenie “Odwach”
os. Piastowskie 60/66
61-155 Poznań

Email
poczta@odwach.pl

Facebook
http://www.facebook.com/StowarzyszenieOdwach