Kontakt

Zarząd
prezes – Jerzy Dreger 
wiceprezes – Łukasz Jasiński
wiceprezes – Miłosz Stroński
skarbnik – Michał Kempiński

Adres do korespondencji
Stowarzyszenie “Odwach”
ul. Komornicka 1a/1
62-051 Wiry

Email
poczta@odwach.pl

Facebook
http://www.facebook.com/StowarzyszenieOdwach