Walne Zebranie 2021

W dniu dzisiejszym odbyło się zebranie walne naszego Stowarzyszenia, podsumowujące rok poprzedni, który jak wszyscy wiemy do łatwych nie należał. Pomimo pandemii koronawirusa w miarę możliwości i dostępnych materiałów udało się stworzyć kilka projektów, które wpisały się idealnie w działalność propagującą pamięć o dragonach – tych dawnych i tych współczesnych. Kalendarz stworzony z 10. batalionem zmechanizowanych Dragonów, wakacyjna eskapada na Zachodnie Rubieże, a przede wszystkim wystawa tematyczna o dragonach generała Maczka (która będzie prezentowana do końca marca br.) pozwoliły na częściową, ale jednak dalej działalność statutową Stowarzyszenia. Informujemy, że nie spoczywamy na laurach i dalej będziemy działać na chwałę Pułku. Więcej informacji już wkrótce, czy to na naszym profilu, na Facebooku, Instagramie bądź stronie WWW.

Pozostajemy na nasłuchu!

Dragoni Naprzód!Today there was a general meeting of our Association, summarizing the previous year, which, as we all know, was not easy. Despite the coronavirus pandemic, with possible and available materials, several projects were created that fit perfectly into the activities promoting the memory of dragoons – those past and present one. The calendar created with the 10th Mechanized Dragoons Battalion, the summer escapade to the Western Outlands, and finally the thematic exhibition about general Maczek’s dragoons (which will be presented until the end of March this year) allowed for the Association’s part time but still statutory activity. We would like to inform you that we are not going to rest and we will continue to act for the glory of the Regiment. More information will be it on our profile, Facebook, Instagram or this website.

Stay in touch!

Dragoons Forward!

Medal pamiątkowy (ang. coin) otrzymany od dowódcy 10. batalionu zmechanizowanego ze Świetoszowa przez jednego z członków Stowarzyszenia Odwach.