Walne Zebranie 2020

W sobotę, 11 stycznia odbyło się walne zebranie Stowrzyszenia na którym podusmowaliśmy poprzedni rok i wytyczyliśmy cele do zrealizowania na kolejny. Już teraz czeka nas huczne wydarzenie – 15-to lecie naszego Stowarzyszenia. Przygotowania idą pełną parą. W tym roku postaramy się zaprezentować… coś statycznego, docierajacego do szerokiego grona odbiorców. Brzmi enigmatycznie? Prosimy o cierpliwość 🙂 Jednym z głownych kierunków jest też zacieśnianie współpracy z 10. batalionem zmechanizowanym Dragonów ze Świętoszowa. Tu kwestia wygląda ciekawie. Zapraszamy do śledzenia facebook’a i wypatrywania wiadomości. Dragoni Naprzód!


On Saturday, 11 January there was a general meeting of Association members where we summed up last calendar yaer and make a goals for the next one. From now one we have very special event – 15th Anniversary of Odwach Association. Preparations are very in full swing! In this year we are going to show our friends and public… something more static, but reaching a wide audience. Sounds enigmatic. Please be patience;) As always one of the main goal is full cooperation with 10th Dragoons Mechanized Battalion from Świętoszów. It’s also seems to be pretty;) Please follow our Facebook profile and wait for more information. Dragoons Forward!

Gdzieś na Zachodnich Rubieżach…
Somewhere on The West Rims…