“Dla tego, kto najwięcej będzie dbał…” – pamiątki po płk Władysławie Zgorzelskim w naszym archiwum!

Ogromny zaszczyt i radość sprawił nam pan Andrzej Kalicki, siostrzeniec bojowego dowódcy 10. Pułku Dragonów, pułkownika Władysława Zgorzelskiego. Pan Andrzej podarował nam materialną spuściznę po swoim wuju.

Pośród pamiątek znajdują się m. in. powojenny album “10. Pułk Dragonów” z osobistymi notatkami pułkownika Zgorzelskiego oraz podpisami dragońskiej kadry oficerskiej, zdjęcia, listy od generałów Maczka i Rudnickiego, wydania “Dragoni Naprzód!” i wiele innych.

To, co nas wzrusza, jak i motywuje do dalszego działania to adnotacja na rewersie fotografii medali dragońskiego dowódcy: “dla tego, kto najwięcej będzie dbał”. Ujmując rzecz z metafizycznej perspektywy – to trochę tak, jakby los, a może i sam Pułkownik, chciał, by te zbiory trafiły właśnie do nas ?


Great honour and joy gave us Mr Andrzej Kalicki, nephew of battle commander of 10th Dragoons Regiment, colonel Władysław Zgorzelski. Mr Andrzej presented us material legacy after his uncle.

Along the memorabilia there are postwar album “10. Pułk Dragónw” with Zgorzelski’s personal notes and signatures of the officers of the regiment, photos, letters from generals Maczek and Rudnicki, issues of “Dragoni Naprzód!” and many more.

What really moves us and motivates to further activities in this direction is personal annotation on the back of one of the photographs: “for the one who cares the most”. Looking from the metaphysical perspective, it looks like the fare – or even Colonel himself – wanted that this collection came to us ?

Słowa płk. Zgorzelskiego, które urzekły nas najbardziej…