Dragońska pomoc, czyli odwachowa ekipa remontowa w Stolicy…

Jakiś czas temu dostaliśmy zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie renowacji działa samobieżnego Sexton Mk. II, będącego w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (Fort IX “Czerniakowski”). Pojazd wymagał kapitalnego remontu. Postanowiono skorzystać z okazji i możliwie wiernie odwzorować na nim wygląd jednego z pojazdów tego typu, używanych przez żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Co prawda artyleria to nie nasza działka, ale zaproponowaliśmy pomoc w poszukaniu materiałów źródłowych na temat Sextonów służących w 1. pułku artylerii motorowej z 1. Dywizji Pancernej. 25-funtówki wielokrotnie wspierały działania Dragonów, teraz była okazja się odwdzięczyć 😊


Some time ago We were invited to take a part in renovation of self-propelled 25 pdr Sexton II. One of this vehicles is presented on the Museum of The Polish Army (Fort No. IX (Czerniakow). Vehicle required general restoration. Specialists decided to also get an opportunity and reenact possibly most precisely appearance one of such Sexton’s used in Polish Armed Forces in the West. Artillery is not our standard topic, but we offered our help in searching of historical sources of Sexton’s which served in 1st Polish Field Artillery Regiment from 1st Polish Armoured Division. 25-pounders supported Dragoons many times, so now We had an possibility to repay 😊