Sesja fotograficzna w klimacie północnych Niemiec ’45 – Muzuem Wsi Słowińskiej w Klukach

W weekend 7-9 maja mogliśmy wreszcie powrócić do naszych ulubionych aktywności. Ruszyliśmy w teren zrobić kilka zdjęć… Jak zawsze towarzyszył nam niezastąpiony mistrz fotografii Jarek Koperski – reko. Tym razem na cel wzięliśmy nadmorskie plenery. Od dłuższego czasu poszukiwaliśmy miejsca gdzie moglibyśmy odtworzyć działania Dragonów z wiosny 1945 roku, w północnych Niemczech. Niestety, nie jest łatwo o takie miejsce. Większość nadmorskich miejscowości zatraciła swój dawny charakter i przekształciła się w kurorty.

Idealnym rozwiązaniem okazał się w tej sytuacji Słowiński Park Narodowy oraz Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. Jest to właściwie jedyny w Polsce region o fizjonomii odpowiadającej okolicom, w których przyszło Dragonom walczyć w kwietniu i maju 1945 roku. Co jednak najważniejsze w Klukach zachowała się oryginalna zabudowa, jakże charakterystyczna dla pobrzeży. Utrzymywany z wielkim nakładem sił i środków oraz dbałością o detale zespół historycznej zabudowy jest bezcennym zabytkiem. Dzięki nagromadzeniu tak sprzyjających okoliczności udało się przeprowadzić manewry połączone z sesją zdjęciową. Odtworzyliśmy trzy główne wątki tematyczne.

Pierwszym były działania pododdziału Dragonów w zabudowaniach północnoniemieckiej wsi, w warunkach końca wojny. Drugim była sesja „przepustkowa” z wykorzystaniem zabudowy oraz plenerów wydm. Zrealizowaliśmy również serię ujęć „na wesoło”, ale te będziemy ujawniać jedynie w sprzyjających momentach. Chcemy gorąco podziękować Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach za zezwolenie na wykonanie ujęć plenerowych na swoim terenie. Bez państwa uprzejmości ta sesja nie doszła by do skutku. Zapraszamy do zapoznania się z mini galerią zdjęć z sesji oraz odwiedzenia strony mistrza obiektywu –

http://jkoperskipasja.blogspot.com/

———————————————

At the weekend 7th-9th of May we could came back to our most favorite activities. We marched away to take some pictures …As always accompanied us our indispensable photo master Jarek Koperski – reko. This time we take aim at seaside terrains. For a long time we looked for place in which we could reenact Dragoons from spring 1945 in northern Germany. Unfortunately, it is not easy to find such place. Most of seaside villages lost their old character and became tourism points.

Ideal solution of our problem turned Słowiński Park Narodowy and Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. Basically, it is the only place in Poland area, with similar characteristic to these in which Dragoons have to fight in April and May 1945. What is the most important, in Kluki was preserved historical building structure, typical for seaside terrains. Keep in good condition with big efforts and historical compliance, complex of historical buildings is priceless monument.Through accumulation of such convenient circumstances we could carry out manoeuvres with photo session. We reenacted 3 main topics.

First, were military operations of Dragoon’s troop amongst buildings of north Germany village, in realities of ending war. Second was “leave session” with using of buildings and dunes. We made also some pictures “funny moments”, but we will use them only in special occasions. We are deeply grateful to Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach for permission to take pictures on his own space. Without Your courtesy, our session could not happen.We invite to look over through little photo gallery from session and on website of photo master-

http://jkoperskipasja.blogspot.com/